Gdy po dziadku dostajemy długi w spadku !

Gdy po dziadku dostajemy długi w spadku !

Z dniem 18 października 2015r. Weszła w życie ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.539).

Kiedyś

Do niedawna sytuacja wyglądała tak: dostajemy spadek, mija sześć miesięcy, nam nie chcę się nic z tym robić, bądź zwyczajnie nie wiemy, że nasza bierność oznacza kłopoty. I dostajemy spadek z długami, i co tu dużo mówić jesteśmy w niezłym bagnie. Dziadek z Australii, którego nigdy nie wiedzieliśmy w życiu, przepisał nam swoje długi. Kiedyś nasze milczenie oznaczało, że przyjmujemy spadek z nieograniczoną odpowiedzialnością za długi, które wchodzą w jego skład. Co najważniejsze odpowiadało się całym swoim majątkiem za te długi, a nie tylko tym pochodzącym ze spadku! W wielu sytuacjach przyjęcie takiego spadku to ogromne kłopoty…

Dziś

Od 18 października się trochę pozmieniało. Już po dziadku nie odziedziczymy długów w spadku. Teraz nasza bierność nie będzie oznaczała przyjęcia spadku wraz z ogromem długów. Dzięki tej zmianie (która wielu wyjdzie na dobre) od 18 października 2015r, nasze milczenie oznacza przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Na pewno DOBRODZIEJSTWO INWENTARZA jest Państwu dobrze znane.

Dla przypomnienia krótka definicja:

DOBRODZIEJSTWO INWENTARZA – JEST TO PRZYJĘCIE SPADKU Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA DŁUGI. Najprościej rzecz ujmując przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza to ograniczenie swojej odpowiedzialności za długi spadkowe do wartości spadku. Są to wszystkie czynne składniki, które mogą posłużyć do spłaty długu.

Dodatkową zmianą jest również, wprowadzenie prywatnego spisu inwentarza. Wykaz ten będzie spisem, który pozwoli dokładnie wykazać stan majątku. W wykazie inwentarza będzie się ujawniać przedmioty należące do spadku oraz przedmioty zapisów windykacyjnych, z podaniem ich wartości według cen z dnia otwarcia spadku, a także długi spadkowe i ich wysokość. Wykaz taki musi być sporządzony starannie!

Teraz gdy dawno niewidziany dziadek z Australii przepisze nam spadek, domy i długi, nawet przy naszej biernej postawie nie wpakujemy się w poważne kłopoty. Jednak każda zmiana ma drugą stronę medalu, mówię tu o sytuacji wierzycieli. (Ale o tym bliżej w następnych wpisach)

Przepis po zmianie

Art. 1015 k.c.
§ 1. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
§ 2. Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym w § 1 jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

4 komentarze “Gdy po dziadku dostajemy długi w spadku !

  1. Alicja 0811

    W styczniu 2017 zmarł mój teść zostawiąjąc długi, mój mąż (z którym jesteśmy w separacji i mamy sporadyczny kontakt) odrzucił spadek ale nie poinformował o tym fakcie naszego osiemnastoletniego syna i jak się okazuje syn teraz dziedziczy spadek po dziadku. Czy może jeszcze odrzucić spadek, gdy o tym fakcie dowiedział się w kwietniu 2018 roku

    Czytałam że przepisy mówią że oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, powinno być złożone w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania a syn dowiedział się dopiero teraz że dziadek miał długi a ojciec zrzekł się spadku

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *