Hity i mity – dziedziczenie ustawowe

Hity i mity – dziedziczenie ustawowe

W jednym z poprzednich artykułów została przybliżona kwestia związana ze sporządzeniem testamentu. Zapewne po przeczytaniu tego artykułu Państwo wiedzą lub się dowiedzą, że do prawidłowego sporządzenia testamentu wymagane jest to, aby został on w całości sporządzony odręcznie, czytelnie podpisany, a także powinien zostać opatrzony datą. Co prawda, podanie daty niestanowi elementu koniecznego testamentu, ale znacząco …