Kiedy testament jest nieważny?

Kiedy testament jest nieważny?

W poprzednim wpisie obiecaliśmy Państwu zająć się problematyką wad w testamencie i to też dziś czynimy. Na samym wstępie warto przytoczyć art. 945 k. c. który stanowi: Art. 945. § 1. Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony: 1) w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli; 2) pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, …

Jak napisać testament w domu?

Jak napisać testament w domu?

Na prośbę jednej z naszych czytelniczek, dzisiejszy wpis będzie dotyczył tego jak sporządzić testament w domu, bez wizyty u notariusza. Testament to powszechnie uznana za najlepszą, metoda na uporządkowania spraw majątkowych. Sporządzenie testamentu własnoręcznego jest ścisłe określone w przepisach. Na samym wstępnie warto wyjaśnić, iż testament sporządzony ręcznie nazywany jest testamentem holograficznym. Oto najważniejsze zasady: …