Kim jest wykonawca testamentu?

Kim jest wykonawca testamentu?

To pytanie bardzo często zadają klienci podczas wizyty w kancelarii. Dzisiejszy wpis pozwoli rozwiać Państwa wątpliwości dotyczące tego zagadnienia. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, spadkodawca może wyznaczyć wykonawcę swojej ostatniej woli. W Polsce sytuacja kiedy spadkodawca wyznacza wykonawcę testamentu nie zdarza się tak często, jak w krajach Zachodniej Europy czy w Stanach Zjednoczonych. Warto zaznaczyć, że w testament w którym nie jest oznaczony wykonawca nie jest nieważny! (najprościej ujmując, możemy wyznaczyć wykonawcę, ale nie jest to nasz obowiązek).

Kto może być wykonawcą testamentu?

Osoba fizyczna pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W sposób precyzyjny określone w testamencie. Posiłkując się przykładem w testamencie jako wykonawca nie może być wskazany „mój najukochańszy syn” albo mój „wnuczek”. Wykonawcę wskazujemy pełnym imieniem i nazwiskiem (można dodać numer Pesel lub imiona rodziców). Nic nie stoi na przeszkodzie aby wykonawcą była osoba, która nie spadkobiercą, czy też nie jest w żaden sposób spokrewniona ze spadkodawcą. Może to być zaufany przyjaciel, kolega, sąsiad czy dalszy krewny. Spadkodawca może również powołać więcej niż jednego wykonawcę np. jeżeli posiada dwie córki, nic nie stoi na przeszkodzie, aby obie były wykonawcami testamentu. Kolejną ważną kwestią jest samodzielne powołanie wykonawcy. Nie możemy w testamencie wskazać „Proszę aby moja małżonka zajęła się wyznaczeniem wykonawcy”.

Jakie są zadania wykonawcy?

Wykonanie wszystkich zapisów i poleceń testamentowych zgodnie z wolą spadkodawcy. Zarządzanie majątkiem spadkowym, wydanie majątku spadkowego zgodnie z wolą spadkodawcy i przepisami kodeksu cywilnego, spłacenie długów spadkowych. Wykonawca testamentu może występować w sądzie w sprawach wynikających z zarządu spadkiem. Wykonawca nie odpowiada za długi spadkowe swoim majątkiem (o ile co innego nie zostało zawarte w testamencie). I na sam koniec należy wskazać, że wykonawcy spadkowemu należy się zapłata przeważnie wskazana w testamencie, a w wypadku braku takiego wskazania zgodnie z wykonaną przez niego pracą.

Jeden komentarz “Kim jest wykonawca testamentu?

  1. E-a

    Czy wykonawca spadkowy to zarazem osoba na którą Spadkodawca zapisał w testamencie swój majątek i czy musi być zapisana w testamencie klaura o zwolnieniu z długów osobę odbierająca spadek?

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *