Dziedziczenie a rozwód

Dziedziczenie a rozwód

W zasadzie ten wpis powinien widnieć zarówno na blogu spadkowym jak i rozwodowym. Wbrew pozorom często przy sprawach rozwodowych pada pytanie: czy będę dziedziczył/a po rozwodzie z mężem/żoną?

Jeżeli jesteśmy po prawomocnym wyroku orzekającym rozwód czy separację to oczywiście nie. Nie dziedziczymy również, gdy spadkodawca wystąpił z pozwem o rozwód z wyłącznej winy małżonka/małżonki. I o dziwo spotkaliśmy się z taką sprawą w praktyce naszej kancelarii. Klientka zmarła na zawał podczas rozwodu z mężem. Rozwód miał być z orzeczeniem o wyłącznej winie męża i to żądanie było uzasadnione.

Wyłączenie małżonka:

Każdy ze spadkobierców ustawowych powołany do dziedziczenia może wystąpić do sądu z takim żądaniem. (Sprawa o wiele prostsza jest jeżeli spadkodawca pozostawił testament).

A co gdy testamentu nie ma? Należy wystąpić o wyłączenie w terminie 6 miesięcznym, od dnia w którym spadkodawca dowiedział się o otwarciu spadku. W tym miejscu warto przytoczyć art. 940 kodeksu cywilnego, który stanowi:

Art. 940. § 1. Małżonek jest wyłączony od dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione.

§ 2. Wyłączenie małżonka od dziedziczenia następuje na mocy orzeczenia sądu. Wyłączenia może żądać każdy z pozostałych spadkobierców ustawowych powołanych do dziedziczenia w zbiegu z małżonkiem; termin do wytoczenia powództwa wynosi sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o otwarciu spadku, nie więcej jednak niż jeden rok od otwarcia spadku.

Sąd rozpoznając sprawę przede wszystkim zbada zasadność żądania rozwodu z wyłącznej winy małżonka, lub separacji. Zbada czy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia oraz czy winą za jego rozpad powinien być obarczony małżonek żyjący.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *