Czy możliwe jest odrzucenie spadku przebywając poza granicami kraju?

Czy możliwe jest odrzucenie spadku przebywając poza granicami kraju?

Miesiąc temu do naszej kancelarii, zadzwoniła klientka z Kanady. Kobieta chciała odrzucić spadek w Polsce, po zmarłym ojcu. Przyjazd do Polski zarówno jej, jak i jej dzieci był niemożliwy. Zapytała,  co w takiej sytuacji należy zrobić i czy to w ogóle jest możliwe. Na szczęście istnieje rozwiązanie! Spadek należy odrzucić przed konsulem.

Pierwszym krokiem jest sporządzenie takiego oświadczenia. Musimy mieć je gotowe na wizytę u konsula. Najlepiej sporządzenie oświadczenia zlecić prawnikowi. Zadaniem Konsula jest poświadczenie podpisów na sporządzonym przez nas oświadczeniu.
Drugim krokiem jest przesłanie oświadczenia z poświadczonymi podpisami przez konsula, do właściwego sądu, w którym toczy się postępowanie spadkowe. Tu ważna uwaga, oświadczenie przyjmuję się za złożone w terminie, kiedy zostanie doręczone do sądu, a nie z chwilą jego nadania w placówce pocztowej za granicą.

Jak należy rozwiązać kwestię odrzucenia spadku za dzieci klientki?

Przypominam, że szczegółowy opis procedury odrzucenia spadku przez małoletniego, opisaliśmy tutaj: odrzucenie spadku przez małoletniego.

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku w sądzie rodzinnym o udzielenie zezwolenia na czynności przekraczające zwykły zarząd majątkiem dziecka. Sąd podczas takiej sprawy rozpoznaje czy czynność jest zgodna z dobrem dziecka oraz rozpatruje o jej legalności. W sprawach o odrzucenie spadku należy przedstawić dowody, na to, że spadek jest zadłużony i najlepszym rozwiązaniem dla dziecka jest jego odrzucenie.

Co, kiedy dziecko nie ma stałego zamieszkania w Polsce? Zastosowanie ma tu art. Art. 569. § 1. który stanowi:

Właściwy wyłącznie jest sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć, a w braku miejsca zamieszkania-sąd opiekuńczy miejsca jej pobytu. Jeżeli brak i tej podstawy-właściwy jest sąd rejonowy dla m. st. Warszawy.

Kiedy sąd wyrazi zgodę, po raz kolejny musimy powtórzyć czynność, czyli znów udajemy się do konsula w celu poświadczenia podpisu. A następnie oświadczenie oraz decyzję sądu dotyczącą udzielenia zezwolenia na czynności przekraczające zwykły zarząd, przesyłamy do sądu, w którym toczy się postępowanie spadkowe. Procedura wcale nie jest trudna w obu przypadkach, należy jednak dla bezpieczeństwa, a szczególnie kwestii sporządzenia prawidłowego oświadczenia o odrzuceniu spadku oraz zachowania terminu, zawsze skonsultować się z profesjonalnym pełnomocnikiem, chociażby telefonicznie- jak uczyniła to nasza klientka. W kolejnym wpisach omówimy również, kwestie ustanowienia pełnomocnika w Polsce, który zajmie się sprawami nie tylko spadkowymi w kraju.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *