Mieszkanie za opiekę – umowa dożywocia

Mieszkanie za opiekę – umowa dożywocia

Anna ma siedemdziesiąt lat i duże mieszkanie w centrum Wrocławia. Jest osobą schorowaną i samotną. Postanowiła, że mieszkanie po jej śmierci otrzyma jej jedyny żyjący członek rodziny – bratanek. Anna chce zawrzeć z nim umowę dożywocia, w której określi sposób opieki nad nią w zamian za jej mieszkanie. Niejednokrotnie słyszeliście zapewne Państwo hasło: „mieszkanie za opiekę”. Dziś chcemy przybliżyć Państwu tematykę umowy dożywocia.

Na czym ona polega oraz jakie są skutki jej zawarcia? W pierwszej kolejności należy wskazać, że umowę przez umowę dożywocia właściciel nieruchomości zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości na nabywcę, a nabywca zobowiązuje się do dożywotniego utrzymania zbywcy lub osoby bliskiej zbywcy. Warto w tym miejscu przytoczyć art. 908 kodeksu cywilnego, który stanowi:

§ 1. Jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym.

§ 2. Jeżeli w umowie o dożywocie nabywca nieruchomości zobowiązał się obciążyć ją na rzecz zbywcy użytkowaniem, którego wykonywanie jest ograniczone do części nieruchomości, służebnością mieszkania lub inną służebnością osobistą albo spełniać powtarzające się świadczenia w pieniądzach lub w rzeczach oznaczonych co do gatunku, użytkowanie, służebność osobista oraz uprawnienie do powtarzających się świadczeń należą do treści prawa dożywocia.

§ 3. Dożywocie można zastrzec także na rzecz osoby bliskiej zbywcy nieruchomości.

Umowa taka musi być zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Co do jej treści- najważniejsze jest określenie sposobu wykonywania tej umowy. O czym mowa? O obowiązkach osoby nabywającej własność nieruchomości. Im konkretniej jest to opisane, tym lepiej dla obu stron. W takiej umowie należy głównie określić, obowiązki osoby, która nabywa własność nieruchomości takie jak: zapewnienie wyżywienia, opieki, pielęgnacji podczas choroby, mieszkania, odpowiednich warunków. Wśród obowiązków osoby zobowiązanej umową dożywocia, należy organizacja pogrzebu dożywotnika na swój koszt, zgodnie z miejscowymi zwyczajami. Tak naprawdę zakres obowiązków, można określić jeszcze bardziej szczegółowo, niż wskazaliśmy w przykładach powyżej, do czego zawsze zachęcamy, klienta, który się decyduję na taką umowę.

Kolejną bardzo ważną kwestią jest wskazanie, że właściciel nieruchomości, na której mamy umowę dożywocia ma prawo do rozporządzania swoim prawem własności. A co w przypadku jeżeli, osoba na która została przeniesiona własności nieruchomości, postanawia ją zbyć, a jest zobowiązana do umowy dożywocia? (np. bratanek Pani Anny postanawia, że chce mieszkać w innym mieście?) Dożywotnik ma prawo ubiegać się zamiany tej umowy na rentę, której wysokości odpowiada wartości tego prawa.

Na sam koniec warto wskazać, że przedmiotem umowy dożywocia może być zarówno budynek, jak i odrębny lokal, a także grunt, udział we współwłasności czy prawo do użytkowania wieczystego. Przedmiotem umowy dożywocia nie może być natomiast spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Do tego tematu będziemy wracali jeszcze w naszych wpisach, na które już dzisiaj Państwa zapraszamy.

2 komentarze “Mieszkanie za opiekę – umowa dożywocia

  1. Ania

    A co z zachowkiem? Czy też się wtedy jeszcze należy?

  2. Ania

    A co z zachowaniem? Czy też się wtedy jeszcze należy?

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *