Jak unieważnić testament?

Jak unieważnić testament?

Tomasz bardzo długo chorował. Na miesiąc przed śmiercią praktycznie stracił świadomość. To właśnie wtedy syn Tomasza, postanowił „pomóc” sporządzić ojcu testament… Oczywiście w treści testamentu, całość spadku miała przypaść właśnie synowi. Córki zmarłego Tomasza były w ogromnym szoku…

Co mogą zrobić? Kiedy testament jest nieważny? Na to pytanie odpowie nam fragment kodeksu cywilnego, a dokładniej art. 945, który stanowi:

§ 1. Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:
1) w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;
2) pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;
3) pod wpływem groźby.
§ 2. Na nieważność testamentu z powyższych przyczyn nie można się powołać po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku.

Córki po śmierci ojca, przy okazji postępowania o nabycie spadku postanowiły podnieść zarzut unieważnienia testamentu. O takiej możliwości, kobiety dowiedziały się po wizycie w kancelarii prawnej. Były przekonane o słuszności swojego postępowania, bo ojciec nie raz przed utratą świadomości, wyrażał swoją ostatnią wolę przy okazji spotkań rodzinnych. Chciał cały majątek podzielić równo pomiędzy trójkę swoich dzieci. Tutaj kluczowe przed sądem będzie wykazanie stanu wyłączającego świadome powzięcie decyzji i wyrażenie woli, w którym niewątpliwie znajdował się spadkodawca, w chwili sporządzenia testamentu. W przedmiotowym przypadku siostry muszą powołać takie dowody jak: orzeczenia lekarskie, zeznania świadków, którzy wykażą, że w dniu sporządzenia testamentu ojciec sióstr nie był świadomy swojego działania.

Ważne!

Na sam koniec warto wskazać, że na nieważność testamentu nie możemy się powoływać po upływie trzech lat od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po pływie lat dziesięciu od otwarcia spadku.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *