O czym nie możesz zapomnieć składając wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

O czym nie możesz zapomnieć składając wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Tadeusz zmarł w zeszłym miesiącu. Po żałobie i bolesnym pogrzebie dzieci Tadeusza postanowiły zająć się formalnościami. Śmierć ojca była nagła, nikt nie wiedział nic o testamencie. Rodzeństwo nie wiedziało za co zabrać się w pierwszej kolejności…

Po śmierci spadkodawcy spadkobiercy często borykają się z wieloma problemami zarówno rodzinnymi, jak i spadkowymi. Bardzo wielu klientów przychodzi do naszej kancelarii, zaczynając wizytę od słów: „zmarł mi ojciec/matka, dziadek, brat i co dalej”?

Oczywiście trzeba przeprowadzić postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku! Takie postępowanie wszczynane jest na wniosek, co jest warte podkreślenia, gdyż sąd nie wszczyna postępowania z urzędu!

W dzisiejszym wpisie wskażemy Państwu najważniejsze rzeczy, o których nie możemy zapomnieć, składając wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Pierwszą z ich jest skompletowanie dokumentów. Niewątpliwie musimy mieć akt zgonu spadkodawcy oraz akty skrócone urodzenia, wskazujące na pokrewieństwo ze spadkodawcą. Jeżeli spadkodawca pozostawił testament, musi być on załączony do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.

Co w samym wniosku powinno się znaleźć?

Oprócz merytorycznej treści i opisu stanu faktycznego musimy wskazać datę śmierci spadkodawcy, miejsce ostatniego zamieszkania, numer PESEL. Koniecznym jest wskazanie również danych takich jak imiona, nazwiska oraz miejsce zamieszkania uczestników postępowania. Pamiętajmy również o poprawnym oznaczeniu sądu. Przypominamy, iż właściwy jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jeżeli nie można takiego miejsca ustalić, właściwy będzie sąd, w którego okręgu znajduję się majątek spadkowy.

Przez stan faktyczny należy rozumieć okoliczności, które musimy przedstawić we wniosku. Czyli okoliczności śmierci spadkodawcy, wskazanie grupy ewentualnych uczestników postępowania, czyli spadkobierców oraz czy posiadamy testament zmarłego, czy dziedziczenie następuje z mocy ustawy. Jeżeli wniosek mamy już złożony, kolejny etap to rozprawa. Na rozprawę wezwani zostaną wszyscy uczestnicy postępowania.

Temat jest na tyle obszerny, że powrócimy do niego niejednokrotnie w kolejnych wpisach. A sam koniec warto zaznaczyć, że możliwe jest przeprowadzenie stwierdzenia nabycia spadku u notariusza, o tym pisaliśmy już kiedyś, zapraszamy do lektury: Stwierdzenie nabycia spadku u notariusza

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *