Kiedy mąż nie zasługuje na spadek po żonie… – wyłączenie dziedziczenia

Kiedy mąż nie zasługuje na spadek po żonie… – wyłączenie dziedziczenia

Halina swoje ostatnie miesiące życia spędziła na batalii rozwodowej ze swoim mężem Arkadiuszem. Zmarła nagle parę tygodni temu. Dzieci Haliny obwiniają jej męża nie tylko za rozwód, ale także za stan zdrowia kobiety, który doprowadził do jej śmierci. Czy Arkadiusz będzie dziedziczył po Halinie?

Spadkobiercy w tym przypadku dzieci kobiety mogą podjąć starania o wyłączenie Arkadiusz od dziedziczenia, ponieważ Halina żądała przed śmiercią orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy męża. Śmierć Haliny była jednak nagła i jeszcze przed orzeczeniem wyroku rozwodowego, dzieci kobiety, czyli spadkobiercy muszą w sposób rzetelny wykazać winę swojego ojca. W tym miejscu należy przytoczyć, art. 940 kodeksu cywilnego, który stanowi:

Art. 940. § 1. Małżonek jest wyłączony od dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione.

§ 2. Wyłączenie małżonka od dziedziczenia następuje na mocy orzeczenia sądu. Wyłączenia może żądać każdy z pozostałych spadkobierców ustawowych powołanych do dziedziczenia w zbiegu z małżonkiem; termin do wytoczenia powództwa wynosi sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o otwarciu spadku, nie więcej jednak niż jeden rok od otwarcia spadku.

Cała trójka dzieci postanowiła więc wytoczyć sprawę sądową o wyłączenie małżonka od dziedziczenia. Warto jednak dodać, że wystarczy, jeżeli jeden ze spadkobierców zdecyduję się na ten krok- nie muszą wszyscy działać razem. Nie bez znaczenia ma tu termin, musimy pamiętać, że wytoczenie powództwa o wyłączenie z dziedziczenia może być w terminie 6 miesięcy od chwili, w której spadkobierca dowiedział się o otwarciu spadku, i nie później niż do jednego roku od tejże chwili. Sprawy takie mogą liczyć na powodzenie w sądzie o ile spadkobiercy są w stanie udowodnić winę małżonka, którego chcą wyłączyć od dziedziczenia.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *