Do sądu jest mi nie po drodze… – czyli poświadczenie dziedziczenia u notariusza

Do sądu jest mi nie po drodze… – czyli poświadczenie dziedziczenia u notariusza

Sprawy spadkowe po zmarłym dziadku Józefie w rodzinie Kowalskich nie były zbyt skomplikowane. Wszyscy ustalili, że sąd jest zbędny i załatwią formalności u notariusza.

Czy to możliwe?

Tak, jeżeli wszyscy spadkobiercy są w stanie stawić się w jednym miejscu w tym samym czasie, nie widzimy przeszkód, żeby sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia u notariusza. Wystarczy udać się do dowolnej kancelarii notarialnej wraz ze wszystkimi spadkobiercami. Kolejny warunek, który musi być spełniony to porozumienie pomiędzy spadkobiercami. Żaden notariusz nie sporządzi aktu dziedziczenia, jeżeli spadkobiercy nie będą zgodni co do swojego kręgu oraz wysokości udziałów. Akt poświadczenia dziedziczenia ma takie same skutki jak orzeczenie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Jak wygląda procedura?

W pierwszej kolejności notariusz sporządzi tzw. protokół dziedziczenia, później na jego podstawie sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia, który musi zostać zarejestrowany.

Kiedy akt poświadczenia dziedziczenia jest niemożliwy?

  • jeżeli otwarcie spadku nastąpiło przed 1 lipca 1984r,
  • gdy został już wcześniej sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia lub stwierdzenie nabycia spadku,
  • przy protokole zostaną ujawnione nowe okoliczności, np. że przy jego sporządzeniu nie ma obecnych wszystkich spadkobierców,
  • spadkodawca był cudzoziemcem lub nie posiadał żadnego obywatelska oraz nie zamieszkiwał terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • w skład spadku wchodzą prawa rzeczowe, nieruchomości znajdujące się poza granicami kraju.

Podsumowując warto również wskazać, że poświadczenie dziedziczenia nie może być sporządzone przed upływem terminu 6-miesięcznewgo od otwarcia spadku, jeżeli wszyscy spadkodawcy nie złożyli oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *