Jak rozliczyć się z rodzeństwem? Czyli zwrot kosztów leczenia i utrzymania spadkodawcy

Jak rozliczyć się z rodzeństwem? Czyli zwrot kosztów leczenia i utrzymania spadkodawcy

Adam i Piotr to synowie zmarłej parę miesięcy temu Ludwiki. Mężczyźni teraz dzielą dom po matce… Nie byłoby w tym nic trudnego, gdyby nie to, że Piotr zażądał rozliczenia utrzymania i kosztów leczenia Ludwiki za ostatnie 5 lat jej życia. Kobieta była schorowana i syn zabrał ją do siebie. W tym czasie utrzymywał ja, opłacał pielęgniarki oraz koszty leczenia, które znacznie przewyższały jej emeryturę. Co teraz? czy takie rozliczenie z bratem, który zapomniał o matce jest możliwe?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że w postępowaniu o dział spadku sąd nie dokona takich rozliczeń! Jednak to nie oznacza, że Piotr nie może się domagać tych pieniędzy od swojego brata, który pomimo tego, że nie interesował się matką, otrzyma połowę jej domu.

Tutaj z pomocą przychodzi tzw. roszczenie regresowe. Jest to roszczenie zwrotne, które pozwala żądać zwrotu spełnionego świadczenia. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, który w swych przepisach stanowi, że dorosłe dzieci obciąża obowiązek alimentacyjny względem rodziców, którzy nie są w stanie samodzielnie się utrzymywać. Roszczenie to ma za zadanie zapewnić nie tylko alimenty, ale również opiekę podczas trwania choroby. Tak właśnie było w powyższej historii. Piotr nie tylko łożył na utrzymanie matki, ale wspólnie z żoną troszczyli się o nią. Podczas gdy jego brat Adam zupełnie zapomniał o swoich obowiązkach względem Ludwiki.

Piotr będzie musiał przed sądem wykazać wszystkie koszty utrzymania matki, paragony za leki, a także, przedstawić dowody na to, że pokrywał wszelkie inne koszty leczenia takie jak np. wizyta u lekarza, opieka pielęgniarki, niezbędne sprzęty medyczne, zakup specjalistycznego łózka dla osoby chorej. Z pomocą przyjdą mu na pewno świadkowie, oraz wszystkie dokumenty poświadczające, że kobieta w ostatnich latach swojego życia mieszkała właśnie u niego.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *