Brak świadomości a testament – czyli jak oszukują spadkobiercy…

Brak świadomości a testament – czyli jak oszukują spadkobiercy…

Katarzyna ma poważne wątpliwości co do testamentu, który sporządziła jej matka. Na trzy tygodnie przed śmiercią kobieta zmieniła jego zapisy, przepisując wszystko na jej starszego brata. Wie również, od sąsiadek, że matka była w ciężkim stanie przez ostatnie tygodnie. Niestety sama nie mogła być przy matce, bo pracowała za granicą…

Czy kobieta może cokolwiek z tym zrobić?

Tak, może żądać uznania testamentu za nieważny, powołując się na to, iż został sporządzony w stanie wyłączającym świadomość spadkodawcy. W pierwszej kolejności jednak warto wskazać na kodeks cywilny a dokładniej na art. 945, który stanowi:

§ 1. Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:
1) w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;
2) pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;
3) pod wpływem groźby.
§ 2. Na nieważność testamentu z powyższych przyczyn nie można się powołać po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku.

Katarzyna zgodnie z powyższym na takie żądanie ma 3 lata od chwili, gdy dowiedziała się o przyczynie nieważności. Co najważniejsze jest w takim postępowaniu? Wykazanie braku świadomego wyrażenia woli. Co to właściwie takiego jest? Możemy mówić o braku świadomego wyrażenia woli, kiedy spadkodawca znajduję się w takim stanie emocjonalnym, który uniemożliwia podejmowanie świadomych decyzji. Bardzo często, kiedy choruję na ciężką chorobę, która ma wpływ na jego świadomość, kiedy mamy do czynienia z chorobą psychiczną, zaburzeniami emocjonalnymi, lub silnym współuzależnieniem od osoby, na której rzecz taki spadkodawca zmienia treść testamentu. (np. jak w przypadku powyższej historii współuzależnienie matki Katarzyny od brata, z którym mieszkała).

Co jest jeszcze elementem kluczowym przy takich sprawach? Jak zapewne się Państwo już domyślacie dowody! To od nich zależy czy sąd uzna testament za nieważny. Tu na pewno bardzo wiele będą znaczyły słowa sąsiadki, która widziała, w jakim kobieta była stanie przed śmiercią. Pomogą również zeznania lekarzy, pielęgniarek, notariusza. A także, przytoczenie treści uprzedniej wersji testamentu kobiety.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *